Termeni generali

 

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului lakostas.ro (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizită ori accesa site-ul LAKOSTAS.RO (denumit în continuare “Site” și/sau “LAKOSTAS”), ori poate utiliza în orice mod serviciul LAKOSTAS.RO oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Serviciului LAKOSTAS.RO”), și are valoarea unei convenții încheiate între QUARTIER FOOD SRL (denumită în continuare “LAKOSTAS”), în calitatea să de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciului LAKOSTAS.RO, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul LAKOSTAS.RO (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului LAKOSTAS.RO, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

 

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

 

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțîn LAKOSTAS.RO și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al LAKOSTAS. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

 

  • Este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursă: LAKOSTAS – https://LAKOSTAS.RO
  • Sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea LAKOSTAS”.

LAKOSTAS își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa tavernă@lakostas.ro.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea LAKOSTAS, ci numai răspunderea persoanelor respective.

 

Limitarea răspunderii

LAKOSTAS nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. LAKOSTAS va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Cu toate acestea, LAKOSTAS nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe LAKOSTAS pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forță majoră, LAKOSTAS și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerata total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al LAKOSTAS, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe LAKOSTAS și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului LAKOSTAS.RO sau orice alt aspect relaționat Serviciului LAKOSTAS.RO.

 

Cookie-uri

LAKOSTAS.RO folosește cookie-uri. Accesând site-ul, va exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Pentru mai multe detalii, click aici.

 

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către site va exprimați în mod expres consimțământul că LAKOSTAS.RO să prelucreze, să stocheze și să transmită datele cu carcater personal furnizate de către dvs. Mai multe detalii aici

 

Modificarea termenilor și condițiilor

LAKOSTAS are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului, prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a servicilor LAKOSTAS.RO.

 

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale LAKOSTAS, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.

Acest Contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transferă, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transferă, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din Contract.

Prezentului Contract, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplică legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.