Politica de Confidentialitate


Politica de Confidentialitate

www.lakostas.ro

LA KOSTAS TAVERNA, în calitate de proprietar și administrator al www.lakostas.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de cumpărături online.

Înțelesul unor termeni:
Client: persoana fizică sau juridică, utilizator inregistrat sau vizitator, care solicită operatorului LA KOSTAS TAVERNA prestarea serviciilor care este autorizată a le presta.
Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Operator: LA KOSTAS TAVERNA – furnizorul serviciilor, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate și al acordurilor încheiate cu clieții, va prelucra date cu caracter personal.
Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Scopul prelucrării: încheierea/modificarea și executarea acordurilor de prestare a serviciilor dintre LA KOSTAS TAVERNA și clienți, emiterea facturilor pentru serviciile prestate, recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea solicitărilor clientului și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de LA KOSTAS TAVERNA .
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, LA KOSTAS TAVERNA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
LA KOSTAS TAVERNA se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.lakostas.ro, și prin completarea formularului de contact, așa cum prevăd dispozițiile Legii 679/2016 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare
 • dreptul de acces la date cu caracter personal
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal
 • dreptul de opoziție
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa justiției

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtamintul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de LA KOSTAS TAVERNA în conformitate cu scopurile menționate mai jos.
Dacă nu doriți că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizați.
Dacă doriți că datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresa: LA KOSTAS TAVERNA – taverna@lakostas.ro

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, LA KOSTAS TAVERNA le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagină de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a va confirmă serviciile pe care le-ați achiziționat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la aceste servicii.
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;
 • informații despre promoții prin poștă și telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele LA KOSTAS TAVERNA sau ale firmelor partenere;

LA KOSTAS TAVERNA poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale LA KOSTAS TAVERNA și ale site-ului www.lakostas.ro; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.
Atunci când LA KOSTAS TAVERNA este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.lakostas.ro și prin formularele de contact și rezervare online, în următoarele scopuri:

 • de marketing si publicitate;
 • Contact si solicitare de programare in clinica

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele, instituțiilor abilitate.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI A DATELOR ANONIME
LA KOSTAS TAVERNA poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de LA KOSTAS TAVERNA

Politica Cookies

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizități. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul nostru etc, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii această pagină de web. „Cookies” ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.
Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-urilor noastre și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează aceste site-uri, precum și serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiență dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face următoarea vizită mai plăcută. Noi nu folosim cookies pentru a colecta informații personale, cum ar fi numele dumneavoastră, cu toate acestea, putem face legătură între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră. cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de contact).
Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că setările computerului dumneavoastră reflectă dacă sunteți sau nu bucuros să acceptați cookie-uri. Astfel, va puteți seta browser-ul de internet să va avertizeze înainte să acceptați cookie-urile sau îl puteți seta să le refuze instant. Nu este necesar să utilizați cookie-urile ca să puteți utiliza sau să aveți acces la site-urile noastre, cu toate că există posibilitatea să nu aveți acces la toate caracteristicile site-ului. Pentru informații suplimentare trebuie să utilizați butonul « help » din browser-ul dumneavoastră.
Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Va rugăm să vizități această pagină din când în când pentru a va informa asupra acestora și a noilor informații.